Ένθετα και Επένθετα σφραγίσματα
+
-

Αισθητική Οδοντιατρική

Όλο και περισσότεροι ασθενείς αναζητούν μη επεμβατικές, διαχρονικές και αξιόπιστες λύσεις για την αντικατάσταση των παλαιών εμφράξεων από αμάγαλμα («τα μαύρα σφραγίσματα») αλλά και εκτεταμένων τερηδονισμένων επιφανειών. Επιθυμούν μια λύση άμεση, με αισθητική και χωρίς την ανάγκη εκτεταμένου εκτροχισμού του δοντιού ή ενδοδοντικής θεραπείας αυτού.
Τα ένθετα και τα επένθετα κατασκευάζονται από το συνεργαζόμενο εργαστήριο, είτε από πορσελάνη είτε από ακρυλική ρητίνη υψηλής αισθητικής και αντοχής. Πρακτικά και απλοϊκά, αποτελούν «σφραγίσματα» τα οποία όμως κατασκευάζονται μετά από λεπτομερή αποτύπωση της κοιλότητας.
Είναι λύση εκλογής για σχετικά μεγάλες βλάβες της μασητικής επιφάνειας σε οπίσθια δόντια . Η χρήση τους είναι η καλύτερη λύση όταν αφενός θέλουμε να διατηρήσουμε τους υπάρχοντες οδοντικούς ιστούς – δηλαδή να μην επιλέξουμε σαν λύση την θήκη – και αφετέρου όταν η έκταση της βλάβης δεν επιτρέπει την ασφαλή αποκατάσταση με ένα σφράγισμα.
Η συγκόλλησή τους, στην ειδικά διαμορφωμένη κοιλότητα, γίνεται με ειδικές ανθεκτικές κονίες από τον οδοντίατρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σωστή κατασκευή και συγκόλληση ενός ενθέτου/επενθέτου εξασφαλίζει ανθεκτικότητα στη βακτηριακή προσβολή (μικροδιείσδυση), το οποίο είναι συχνό πρόβλημα σε εκτεταμένα σφραγίσματα.

  • Ωράριο Οδοντιατρείου

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.