Γέφυρα δοντιών
+
-

Ακίνητη Προσθετική

Τι είναι η γέφυρα δοντιών;
Η γέφυρα δοντιών αποτελείται από εργαστηριακά κατασκευασμένα δόντια, στηρίζεται πάνω σε δόντια και μπορεί να αντικαταστήσει ένα ή περισσότερα χαμένα δόντια.

Ποιά είναι τα μέρη μιας γέφυρας δοντιών;
Εάν υποθέσουμε ότι μας λείπει ένα δόντι τότε χρειαζόμαστε μια γέφυρα 3 τεμαχίων για να αποκαταστήσουμε το κενό. Το “ψεύτικο” δόντι το οποίο μπαίνει στη θέση του δοντιού που λείπει ονομάζεται ενδιάμεσο. Το ενδιάμεσο αριστερά και δεξιά είναι συγκολλημένο με 2 θήκες (μια από κάθε πλευρά) έτσι ώστε να συγκολληθεί και να κρατηθεί στα 2 δόντια στηρίγματα.

Πότε πρέπει να βάλουμε γέφυρες δοντιών;
Οι γέφυρες δοντιών αποτελούν λύση όταν λείπουν από 2 δόντια και παραπάνω. Όταν λείπει ένα δόντι λύση εκλογής αποτελεί το εμφύτευμα. Τα χαμένα δόντια πρέπει να αντικαθίστανται για να βελτιώσουμε τη μάσησή μας, την ομιλία μας, την αισθητική του χαμόγελου μας και για να αποτρέψουμε την απώλεια και άλλων δοντιών.

Πρέπει να αποκαθιστούνται τα χαμένα δόντια;
Βεβαίως και πρέπει να φροντίζουμε να συμπληρώνουμε τα χαμένα δόντια για τους παρακάτω λόγους :
– Για να βελτιώσουμε την εμφάνισή μας.
– Για να εμποδίσουμε τα γειτονικά δόντια από το να γείρουν προς το χώρο του χαμένου δοντιού, γιατί εξελικτικά κινδυνεύουν και αυτά με εξαγωγή.
– Για να εμποδίσουμε την εξέλιξη ουλίτιδας ή περιοδοντίτιδας και τερηδόνας από την ενσφήνωση των τροφών στο κενό χωρο.

Από τι φτιάχνονται οι γέφυρες;
Οι γέφυρες είναι είτε μεταλλοκεραμικές είτε ολοκεραμικές (βλέπε θήκες δοντιών).

Η διαδικασία που ακολουθείτε για την κατασκευή και τοποθέτηση μιας γέφυρας δοντιών είναι ίδια με αυτήν που έχει περιγραφεί στις θήκες.

Τι χρόνο ζωής έχουν οι γέφυρες δοντιών;
Οι γέφυρες δοντιών μπορούν να διατηρηθούν 10 με 15 χρόνια, εάν έχουμε καλή στοματική υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή.

Πόσο κοστίζει μια γέφυρα δοντιών;
Το κόστος μιας γέφυρας εξαρτάται από τα υλικά που είναι φτιαγμένη και από το σύνολο των δοντιών. Μια ολοκεραμική γέφυρα από e-max είναι αρκετά πιο ακριβή από μια συμβατική μεταλλοκεραμική αλλά από την άλλη η αισθητική της απόδοση δεν μπορεί να συγκριθεί.

YouTube video:

Γέφυρες δοντιών – Τί κανουν,Πώς μας βοηθούν και άλλες πληροφορίες

  • Ωράριο Οδοντιατρείου

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.