Γέφυρα δοντιών

Ακίνητη Προσθετική

Τι είναι η γέφυρα δοντιών;

Η γέφυρα δοντιών αποτελείται από εργαστηριακά κατασκευασμένα δόντια, στηρίζεται πάνω σε δόντια και μπορεί να αντικαταστήσει ένα ή περισσότερα χαμένα δόντια. Για να κατασκευαστεί μια γέφυρα θα πρέπει να τροχιστεί τουλάχιστον (ανάλογα με τον αριθμό των χαμένων δοντιών) ένα δόντι πριν και μετά το έλλειμμα. Επιπλέον , υπάρχει και η λύση της γέφυρας maryland , η οποία δεν θεωρείται μόνιμη αποκατάσταση , παρ’όλα αυτά υπάρχουν αρκετοί ασθενείς που την έχουν χρησιμοποιήσει σαν μόνιμη λύση και την έχουν αρκετά χρόνια μέσα στο στόμα τους. Για την κατασκευή αυτής της γέφυρας υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί παρ’ όλα αυτά αν το περιστατικό μας πληροί τις προϋποθέσεις μπορεί να κατασκευαστεί χωρίς καθόλου εκτροχισμό δοντιών.  

Η maryland χρησιμοποιείται σαν μεταβατική κατάσταση κατά την τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος κυρίως σε πρόσθια δόντια. Επίσης, χρησιμοποιείται όταν το επιτρέπει η σύγκλειση του ασθενούς σαν μόνιμη λύση σε έλλειμμα πρόσθιου άνω ή κάτω δοντιού. Η γέφυρα αυτή αποτελείται από ένα δόντι με 2 “ αυτάκια” τα οποία εφαρμόζουν και συγκολούνται στην οπίσθια επιφάνεια των δοντιών εκατέρωθεν του ελλείμματος. Βέβαια, βασικό της μειονέκτημα είναι η εύκολη αποκόλλησή της. 

Ποιά είναι τα μέρη μιας γέφυρας δοντιών;
Εάν υποθέσουμε ότι μας λείπει ένα δόντι τότε χρειαζόμαστε μια γέφυρα 3 τεμαχίων για να αποκαταστήσουμε το κενό. Το “ψεύτικο” δόντι το οποίο μπαίνει στη θέση του δοντιού που λείπει ονομάζεται ενδιάμεσο. Το ενδιάμεσο αριστερά και δεξιά είναι συγκολλημένο με 2 θήκες (μια από κάθε πλευρά) έτσι ώστε να συγκολληθεί και να κρατηθεί στα 2 δόντια στηρίγματα.

Πότε πρέπει να βάλουμε γέφυρες δοντιών ποια είναι η ιδανική ένδειξη;

Οι γέφυρες δοντιών αποτελούν λύση όταν λείπουν από 2 δόντια και παραπάνω. Όταν λείπει ένα δόντι λύση εκλογής αποτελεί το εμφύτευμα. Τα χαμένα δόντια πρέπει να αντικαθίστανται για να βελτιώσουμε τη μάσησή μας, την ομιλία μας, την αισθητική του χαμόγελου μας και για να αποτρέψουμε την απώλεια και άλλων δοντιών.

Σε περιπτώσεις εκτεταμένης απώλειας οστού , καθ’ ύψος και πλάτος , κατά την οποία ο ασθενής δεν είναι διατεθειμένος είτε οικονομικά είτε ψυχολογικά να μπει στη διαδικασία της οστικής αναδιαμόρφωσης – εφόσον υπάρχουν δόντια στηρίγματα εκατέρωθεν του ελλείμματος- η γέφυρα είναι ιδανική ένδειξη.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να επιλέξω τις γέφυρες δοντιών; Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, τι εναλλακτικές έχω;

Προϋπόθεση για την επιλογή και την κατασκευή μιας γέφυρας είναι να υπάρχουν τα αναγκαία δόντια στηρίγματα . πρέπει να υπάρχει ο σωστός-ικανός αριθμός δοντιών αλλά να βρίσκονται και στη σωστή θέση έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια σαν στηρίγματα. Δυστυχώς , όταν οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν πληρούνται θα πρέπει να καταφεύγουμε σε άλλες λύσεις κινητές ή ακίνητες. Γενικότερα, η απώλεια δοντιών μπορεί να διορθωθεί είτε με κάποιες κινητές εργασίες είτε με εμφυτεύματα.

Ποια τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα όταν επιλέγουμε γέφυρες δοντιών για την αποκατάσταση των κενών στα δόντια;

Βασικό πλεονέκτημα των γεφυρών είναι η ταχύτητα κατασκευής τους. Ο ασθενής μέσα σε 2 εβδομάδες το πολύ μπορεί να έχει δόντια! Ακόμα και αν έχει λάβει χώρα μια εξαγωγή , η οποία μπορεί να καθυστερήσει την τελική αποκατάσταση ο ασθενής από την πρώτη μέρα έχει μια πρόχειρη γέφυρα η οποία είναι πολύ κοντά αισθητικά και λειτουργικά στη τελική. Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι η αισθητική σε συνδυασμό με το τελικό κόστος. Το αποτέλεσμα μιας γέφυρας (αισθητικά και λειτουργικά) είναι κλάσης ανώτερο από αυτό θα έχουμε με μια κινητή αποκατάσταση .. επίσης οι γέφυρες παραμένουν οικονομικότερες των εργασιών με εμφυτεύματα. Βασικό μειονέκτημα παραμένει το γεγονός του εκτροχισμού δοντιών έτσι ώστε να γίνουν στηρίγματα της γέφυρας. Επίσης , μετά το πέρας αρκετών ετών θα πρέπει οι ασθενείς να τις αντικαθιστούν με νέες λόγω της προοδευτικής απορρόφησης του οστού ιδίως στη περιοχή του απολεσθέντος δοντιού.

Πρέπει να αποκαθιστούνται τα χαμένα δόντια;
Βεβαίως και πρέπει να φροντίζουμε να συμπληρώνουμε τα χαμένα δόντια για τους παρακάτω λόγους :

– Για να βελτιώσουμε τη μάσηση και τη φώνηση
– Για να βελτιώσουμε την εμφάνισή μας.
– Για να εμποδίσουμε τα γειτονικά δόντια από το να γείρουν προς το χώρο του χαμένου δοντιού, γιατί εξελικτικά κινδυνεύουν και αυτά με εξαγωγή.
– Για να εμποδίσουμε την εξέλιξη ουλίτιδας ή περιοδοντίτιδας και τερηδόνας από την ενσφήνωση των τροφών στο κενό χωρο.

Από τι φτιάχνονται οι γέφυρες;
Οι γέφυρες είναι είτε μεταλλοκεραμικές είτε ολοκεραμικές (βλέπε θήκες δοντιών).

Το εσωτερικό τμήμα της μεταλλοκεραμικής γέφυρας είναι κατασκευασμένο από μέταλλο το οποίο εξωτερικά έχει επενδυθεί με πορσελάνη, σύμφωνα με το χρώμα των γειτονικών δοντιών. Πλέον , οι μεταλλοκεραμικές κατασκευές τείνουν να χρησιμοποιούνται σε οπίσθιες περιοχές λόγω της μειωμένης αισθητικής τους απόδοσης συγκριτικά πάντα με τις ολοκεραμικές αποκαταστάσεις. Οι ολοκεραμικές διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες (μονολιθικές , ολοκεραμικές αποκαταστάσεις ζιρκονίου ή e-max κτλ.) και υπερέχουν σε αισθητική κατά πολύ των μεταλλοκεραμικών. 

Από τη σκοπιά της αντοχής όλες οι αποκαταστάσεις είναι αποδεκτές . βέβαια σε περιπτώσεις ασθενών με βρουξισμό οι μονολιθικές αποκαταστάσεις ζιρκονίου ίσως έχουν ένα προβάδισμα έναντι των υπολοίπων γιατί μειώνεται πολύ η πιθανότητα του “chiping” (αποκόλληση κομματιού πορσελάνης).

Ποια η διαδικασία Τοποθέτησης στις γέφυρες δοντιών; Ποσά ραντεβού χρειάζονται συνήθως;

Η διαδικασία τοποθέτησης για τις γέφυρες δοντιών είναι διαφορετική για κάθε ασθενή, καθώς η διαδικασία εξαρτάται από την κατάσταση που θέλουμε να διορθώσουμε.

Μπορείτε να κλείσετε ένα διαγνωστικό ραντεβού για να σας πούμε ακριβώς τα στάδια, τα ραντεβού που θα χρειαστούν και τις επιλογές σας αφού σας εξετάσουμε κλινικά.

Τι χρόνο ζωής έχουν οι γέφυρες δοντιών;
Οι γέφυρες δοντιών μπορούν να διατηρηθούν 10 με 15 χρόνια, εάν έχουμε καλή στοματική υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή.

Πόσο κοστίζει μια γέφυρα δοντιών;
Το κόστος μιας γέφυρας εξαρτάται από τα υλικά που είναι φτιαγμένη και από το σύνολο των δοντιών. Μια ολοκεραμική γέφυρα από e-max είναι αρκετά πιο ακριβή από μια συμβατική μεταλλοκεραμική αλλά από την άλλη η αισθητική της απόδοση δεν μπορεί να συγκριθεί.

Στο οδοντιατρείο μας στο Πειραιά, έχουμε πολλά περιστατικά από αποκαταστάσεις με θήκες δοντιών, να σας δείξουμε με πριν και μετά φωτογραφίες, μην διστάσετε να μας ζητήσετε να δείτε περιστατικά με φωτογραφίες!

YouTube video:

Γέφυρες δοντιών – Τί κανουν,Πώς μας βοηθούν και άλλες πληροφορίες

Γέφυρα δοντιού
Ωράριο Οδοντιατρείου
Αποφύγετε την αναμονή

Σεβόμαστε πάντα τον διαθέσιμο χρόνο του ασθενούς, που μας επιλέγει, γι’ αυτό φροντίζουμε να είμαστε συνεπείς στα ραντεβού μας, χωρίς καθυστερήσεις στο χώρο αναμονής!