Μερική Οδοντοστοιχία
+
-

Κινητή Προσθετική

Αντικαθιστά τα χαμένα δόντια και στηρίζεται στα υπάρχοντα είτε με μεταλλικά άγκιστρα είτε με συνδέσμους ακριβείας.

 • Έκτακτο περιστατικό ;

  Παρόλο που το ιατρείο εργάζεται μόνο με ραντεβού, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την οξύτητα του πονόδοντου και προσπαθούμε να ανακουφίσουμε άμεσα τα επείγοντα περιστατικά μας, ακόμα και εμβόλιμα στο πρόγραμμά μας.

  Επικοινωνήστε μαζί μας για να αντιμετωπίσουμε το προβλημά σας άμεσα.

  T:2104522863
 • Ωράριο Οδοντιατρείου

  • Δευτέρα - Παρασκευή
   8.30 - 21.00 | Δεχόμαστε με ραντεβού
  • Έκτακτα περιστατικά
   Εμβόλιμα κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης
This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.