Ολοκεραμικές θήκες (στεφάνες)
+
-

Αισθητική Οδοντιατρική

Η εσωτερική επιφάνεια των ολοκεραμικών στεφανών είναι κατασκευασμένη και αυτή από κεραμικό υλικό του οποίου η αντοχή πλέον είναι σχεδόν εφάμιλλη αυτής του μετάλλου. Η απουσία του μετάλλου στο εσωτερικό της θήκης είναι αυτή που προσδίδει το απόλυτο αισθητικό αποτέλεσμα καθώς και την διαπερατότητα του φωτός όπως και στα φυσικά δόντια.
Επιλέγοντας ολοκεραμικές θήκες είμαστε σίγουροι για την αισθητική του αποτελέσματος καθώς η διαφάνειά τους είναι όμοια με αυτή των φυσικών δοντιών. Όταν φέρουμε μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι μετά το πέρας των ετών υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αποκαλυφθεί ένα αντιαισθητικό γκρι χρώμα στη γραμμή των ούλων , το οποίο μπορεί να οφείλεται είτε σε υποχώρηση των ούλων είτε στην οξείδωση του μετάλλου. Κατί τέτοιο φυσικά δεν μπορεί να συμβεί εαν φέρουμε ολοκεραμικές αποκαταστάσεις αφού κατασκευάζονατι χωρίς μέταλλο!
Οι ολοκεραμικές θήκες αποτελούν κα αυτές έμμεση αισθητική τεχνική, στην οποία μεσολαβεί το οδοντοτεχνικό εργαστήριο, και συνήθως ολοκληρώνεται σε τέσσερα ραντεβού στο οδοντιατρείο.

 

  • Ωράριο Οδοντιατρείου

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.