Εμφράξεις (σφραγίσματα)
+
-

Γενική Οδοντιατρική

Τα μόνιμα υλικά εμφράξεων είναι η σύνθετη ρητίνη (λευκά σφραγίσματα) και το αμάλγαμα (μαύρα σφράγισμα). Επειδή η αισθητική είναι καθοριστικός παράγοντας των εργασιών μου, στο οδοντιατρείο μας χρησιμοποιούμε αποκλειστικά ρητίνη. Παλιά επικρατούσε η πεποίθηση ότι τα πολυμερή υλικά (σύνθετη ρητίνη) είναι, από πλευράς αντοχής, υποδεέστερα του αμαλγάματος, γεγονός αναληθές λόγω του ότι η σύνθεσή τους πλέον τους αποδίδει μεγάλη αντοχή.

Επίσης, το αμάλγαμα έχει συνδεθεί κατά καιρούς με διάφορα δυσάρεστα ευρήματα. Έχουν δημοσιευθεί έρευνες οι οποίες υποστηρίζουν ότι η εμφάνιση λειχήνα στη στοματική κοιλότητα συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη εμφράξεων από αμάλγαμα. Επιπλέον, σε άλλη έρευνα αναφέρεται ότι το ανώτερο επιτρεπτό όριο γι’ αυτό το υλικό να υπάρχει στο στόμα κάποιου ασθενούς είναι οι τέσσερις εμφράξεις – λόγω της περιεκτικότητας του σε υδράργυρο. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η συγκράτηση του αμαλγάματος από τον οδοντικό ιστό είναι αμιγώς μηχανική ενώ της ρητίνης είναι χημική. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι για να κάνουμε ένα σφράγισμα από αμάλγαμα το δόντι πρέπει να τροχιστεί πολύ περισσότερο – και με συγκεκριμένο τρόπο – απ’ ότι θα τροχιζόταν αν κάναμε σφράγισμα ρητίνης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον υπάρχουν τεχνικές για εμφράξεις κατά τις οποίες δεν απαιτείται ούτε αναισθησία ούτε η χρήση τροχού, άλλα η εφαρμογή αυτών των τεχνικών δεν μπορεί να γίνει σε όλες τις περιπτώσεις.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο μας για την αλλαγή των μαύρων παλαιών σφραγισμάτων αμαλγάματος με λευκά σφραγίσματα ρητίνης εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία, τα πλεονεκτήματα και φυσικά να το δείτε σε Video.

Σφράγισμα δοντιού – Πώς γίνετε – Video

  • Ωράριο Οδοντιατρείου

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.