Όψεις ρητίνης (Bonding)
+
-

Αισθητική Οδοντιατρική

Όψεις ρητίνης
Οι όψεις ρητίνες είναι μια από τις τεχνικές της αισθητικής οδοντιατρικής η οποία συνήθως είναι απλή, γρήγορη, μη επεμβατική και οικονομική. Το υλικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των όψεων είναι όμοιο με αυτό των «λευκών σφαγισμάτων» και ονομάζεται σύνθετη ρητίνη. Φυσικά η τεχνική χειρισμού της ρητίνης κατα την δημιουργία των όψεων –τεχνική διαστρωμάτωσης – διαφέρει από αυτή του σφραγίσματος.
Επιλέγοντας τις όψεις ρητίνης μπορούμε να διορθώσουμε συγκεκριμένες «ατέλειες» γι’ αυτό όμως άλλωστε θεωρείτε και συντηρητική λύση η οποία σημειωτέον, σχεδόν πάντα, ολοκληρώνεται σε μια συνεδρία.
Με τις όψεις ρητίνης μπορούμε να :
– Να μειώσουμε το κενό ανάμεσα σε αραιά δόντια (αραιοδοντία) ή ακόμα και να το μηδενίσουμε εαν αυτό είναι μικρό.
– Να διορθώσουμε ή να καλύψουμε δυσχρωμίες.
– Να αλλάξουμε ή να διορθώσουμε το σχήμα των δοντιών μας.
– Να ισιώσουμε ελαφρώς στραβά δόντια έτσι ώστε να χαρίσουμε στον ασθενή μας ένα όσο το δυνατόν οδοντικό τόξο.
– Να αποκαταστήσουμε σπασμένες γωνίες δοντιών.
– Να δώσουμε μια ομοιόμορφη όψη στα σε δόντια τα οποία έχουν πολλαπλά σφραγίσματα – κυρίως σε πρόσθια δόντια συμβαίνει αυτό.
Η αντοχή των όψεων είναι ανάλογη των υλικών και της τεχνικής που χρησιμοποιούνται. Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι σε περιπτώσεις ασθενών με έντονο βρυγμό ίσως οι όψεις ρητίνης δεν είναι λύση εκλογής.

  • Ωράριο Οδοντιατρείου

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.