Βουρτσισμα δοντιων στα μωρα – Τι να προσέξετε | Κληρονόμου Ιωάννα,DDS

Παιδί και στοματική υγιεινή Η ανησυχία της παιδικής στοματικής υγιεινής θα πρέπει να ξεκινάει – σύμφωνα με τους παιδοδοντίατρους –  από την ανατολή του πρώτου νεογιλού δοντιού. Σε αυτό το στάδιο της οδοντοφυίας η μητέρα θα πρέπει να καθαρίζει το/τα δόντι/α του μωρού με μια […]

Read more

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.