Ευαισθησία στα δόντια Αιτίες και τρόποι αντιμετώπισης

Ευαισθησία στα δόντια | Αιτίες και τρόποι αντιμετώπισης

Είναι συχνό φαινόμενο να λαμβάνουμε την παρακάτω ερώτηση: Τα δόντια μου είναι πραγματικά ευαίσθητα στο ζεστό και το κρύο, ειδικά το δόντι που σφράγισα. Δεν μπορώ ούτε ένα παγωτό να φάω που είναι το αγαπημένο μου επιδόρπιο. Τι να κάνω; Αγαπητέ αναγνώστη, Aκούγεται σαν να […]

Read more

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.