Αποκατάσταση σπασμένου δοντιού

Αποκατάσταση σπασμένου δοντιού

Πρόσφατα λάβαμε το παρακάτω mail για την Αποκατάσταση σπασμένου δοντιού: Αγαπητή Δρ.Κληρονόμου, Πρόσφατα έσπασα ένα δόντι σχεδόν μέχρι το ύψος του ούλου όταν δάγκωσα κάτι σκληρό. Φοβάμαι μήπως το χάσω. Μπορώ να το αποκαταστήσω και με τι κόστος; Τι να κάνω; Αγαπητή Κατερίνα, Σε παρακαλώ […]

Read more

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.