Διαβήτης και οδοντιατρική

Διαβήτης και οδοντιατρική Η σοβαρότερη νόσος των ούλων ονομάζεται περιοδοντίτιδα. Σε αυτό το στάδιο τα ούλα απομακρύνονται από τη θέση τους, με αποτέλεσμα να απογυμνώνονται οι ρίζες των δοντιών. Θύλακοι κάνουν την εμφάνισή τους στα περισσότερα δόντια και έτσι όλο και περισσότερη μικροβιακή πλάκα συσσωρεύεται […]

Read more

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.