Περιοδοντική θεραπεία και ακτινοθεραπεία

Περιοδοντική θεραπεία και ακτινοθεραπεία

Το άρθρο είναι εξευγενισμένη μετάφραση του https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6167093/ ΠΑΝΤΑ να συμβουλεύεστε τον θεράποντα ιατρό και οδοντίατρο σας. Περιοδοντική θεραπεία και ακτινοθεραπεία Η ακτινοθεραπεία αποτελεί μια από τις επιλέξιμες θεραπείες για την αντιμετώπιση του καρκίνου στη κεφαλή και στο τράχηλο και χρησιμοποιείται επίσης σαν συμπληρωματική θεραπεία παράλληλα [...]

Read more

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.